Generalforsamling 2024

Varsel om generalforsamling 2024: Varsel Generalforsamling 2024.docx
Innkalling til generalforsamling 2024: Innkalling til Generalforsamling nr. 19 2024.docx
Årsmelding 2023: Årsberetning 2023.docx
Regnskap og balanse 2023: Regnskap og balenas 2023.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2023: Kolsås revrap 2023.pdf
Budsjett 2024: Budsjett 2024 og regnskap 2023.xlsx
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2024.docx
Protokoll for generalforsamling 2024: Protokoll Kulsås Velforening gf 19 2024.pdf


Generalforsamling 2023

Varsel om generalforsamling 2023: Varsel Generalforsamling 2023.docx
Innkalling til generalforsamling 2023: Innkalling til Generalforsamling nr. 18 2023.docx
Årsmelding 2022: Årsberetning 2022.docx
Regnskap og balanse 2022: Årsregnskap 2022.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2022: Kolsås revrap 2022.pdf
Budsjett 2023: Budsjett 2023.xlsx
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2023.docx
Kostnadsfordeling: Kostnadsforklaring Kolsås Velforening.pdf
Protokoll for generalforsamling 2023: Protokoll Generalforsamling 2023.pdf

Generalforsamling 2022

Varsel om generalforsamling 2022: 2022 Varsel Generalforsamling .docx
Innkalling til generalforsamling 2022: Innkalling til Generalforsamling nr. 17 2022 (2).docx
Årsmelding 2021: Årsberettning 2021.docx
Regnskap og balanse 2021:  Signert regnskap 2021 (1).pdf
Revisjonsrapport regnskap 2021: Kolsås revrap 2021.pdf
Budsjett 2022: Budsjett 2022 og regnskap 2021.xlsx
Fullmaktskjema: 
Protokoll for generalforsamling 2022: Protokoll Kulsås Velforening gf 17 2022.pdf

Generalforsamling 2021

Varsel om generalforsamling 2021: 2021 Varsel om Generalforsamling - 1.docx
Innkalling til generalforsamling 2021: Innkalling til Generalforsamling nr. 16 2021.docx
Årsmelding 2020: Årsberettning 2020.docx
Regnskap og balanse 2020:  Regnskap og balanse 2020.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2020: Kolsås revrap 2020.pdf
Budsjett 2021: Budsjett - 2021 og regnskap 2020.xlsx
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2021.docx
Protokoll for generalforsamling 2021: Protokoll Kulsås velforening gf 16 2021.pdf

Generalforsamling 2020

Varsel om generalforsamling 2020: 2020 Varsel om Generalforsamling - 1.docx
Innkalling til generalforsamling 2020: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 15 2020.docx
Årsmelding 2019: Årsberettning 2019.docx
Regnskap og balanse 2019: Kolsås Velforening 24.03.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2019: Kolsås revrap 2019.pdf
Budsjett 2020: Budsjett - 2020 og regnskap 2019.xlsx
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2020.docx
Protokoll for generalforsamling 2020: Protokoll Kulsås Velforening gf 15 2020.pdf

Generalforsamling 2019

Varsel om generalforsamling 2019: 2019 Varsel om Generalforsamling - 1.docx
Innkalling til generalforsamling 2019: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 13 2019.docx
Årsmelding 2018: Årsberettning 2018.pdf
Regnskap og balanse 2018: Signert Årsoppgjør
Revisjonsrapport regnskap 2018: Kolsås revrap 2018.pdf
Budsjett 2019: Budsjett - 2019 og regnskap 2018.pdf
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2019.docx
Protokoll for generalforsamling 2019: Protokoll for Generalforsamling nr 13 2019.pdf

Generalforsamling 2018

Varsel om generalforsamling 2018: 2018 Varsel om Generalforsamling - 1.docx 
Innkalling til generalforsamling 2018: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 12 2018.docx
Årsmelding 2017: 2017 Signert Årsmelding med budsjett.pdf 
Regnskap og balanse 2017: 2017 Signert Offentlig Regnskap.pdf 
Revisjonsrapport regnskap 2017: Kolsås revrap 2017.pdf 
Budsjett 2017: (se årsmelding)
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2018.docx 
Protokoll for generalforsamling 2018: Protokoll for Generalforsamling nr 12 2018.pdf

 

Generalforsamling 2017

Varsel om generalforsamling 2017: 2017 Varsel om Generalforsamling - 1.docx
Innkalling til generalforsamling 2017: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 11 2017.docx 
Årsmelding 2016: Årsberettning signert med budsjett.pdf
Regskap og balanse 2016: Regnskap og balanse 2016 Kulsås Velforening.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2015: Kolsås revrap 2016.pdf
Budsjett 2017: (se årsmelding)
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2017.docx
Protokoll for generalforsamling 2017: Kulsås Velforening årsmøteprotokoll 2017 - signert.pdf


Generalforsamling 2016

Varsel om generalforsamling 2016: 2016 Varsel om Generalforsamling - 1.docx
Innkalling til generalforsamling 2016: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 10 2016.docx
Protokoll for generalforsamling 2016: Protokoll Generalforsamling nr 10 2016 Kolsås Velforening.pdf
Fullmaktskjema: Fullmaktskjema GF 2016.docx
Årsmelding 2015: Årsmelding 2015 Kulsås Velforening.pdf
Regnskap og balanse 2015: Regnskap og balanse 2015 Kulsås Velforening.pdf
Revisjonsrapport regnskap 2015: Kolsås revrap 2015.pdf
Budsjett 2016: Budsjett - 2016 og regnskap 2015.xlsx

Generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015: 1 Innkalling til Generalforsamling nr. 9 2015.pdf
Protokoll for generalforsamling 2015: Protokoll Generalforsamling nr 9 2015 i Kolsås Velforening.docx
Regnskap 2014 og Budsjett 2015: Budsjett - 2015 og regnskap 2014.xlsx
Årsmelding 2014: Årsmelding 2014.doc
Gjeldende vedtekter: Vedtekter-2015-gjeldende.docx

Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016
Levert av  
mangadexmangadex