ÅRETS DUGNAD 2024

      PÅ KULSÅS! ! !

 

 Nå er våren her og det er nok en gang klart for en felles dugnads-innsats her på KulsåsÅrets dag er tirsdag 07. mai fra kl 18:00

 

Noen konkrete oppgaver: 

 • Raking / rydding av felles lekeplasser.
 • Rydding / raking av fotballbanen.
 • Pussing/maling av benker og disser (Lægdgrinda og Smiloftstykket). 

  

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i konteiner. Settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.   Fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.

 

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor konteiner. Husk å kildesortere så mye som mulig.

 

Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Konteiner blir hentet påfølgende dag.

 

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til velforeningen om et og annet send oss en mail til kulsaasvelforening@gmail.com


ÅRETS DUGNAD 2023

      PÅ KULSÅS! ! !

 

 Nå er våren her og det er nok en gang klart for en felles dugnads-innsats her på KulsåsÅrets dag er torsdag 25. mai fra kl 18:00

Raking, rydding og trimming av våre felles areal.

 

 

Noen konkrete oppgaver:

 • Rydding av kratt langs Lovekra.
 • Raking / rydding av felles lekeplasser.
 • Rydding / raking av fotballbanen.
 • Pussing av benker og disser. Det vil bli lagt ut pusseklosser og pussepapir.

Utnevnt maler kommer i etterkant for å male/beise benker og disser.  

   

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i konteiner. Settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.   Fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.

 

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor konteiner. Husk å kildesortere så mye som mulig.

 

Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Konteiner  blir hentet påfølgende dag.


ÅRETS DUGNAD 2022 
PÅ KULSÅS! ! !

  

Nå er våren her  og det er nok en gang klart for en felles dugnads-innsats her på Kulsås. Årets dag er torsdag 12. mai fra kl 18:00

Raking, rydding og trimming av våre felles areal.

 

 

Noen konkrete oppgaver:

 • Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen,  plukking av søppel. Trenger 3-4 pers. til dette.
 • Rydde stien som går mellom Smiloftsstykket 21 og 19. Tynne ut noe av krattet langs stien og inn mot stien som går videre inn i skogen.  Trenger 3-4 pers til dette.

 

 

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i konteiner. Settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.   Fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.

 

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor konteiner. Husk å kildesortere så mye som mulig.

 

Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Konteiner  blir hentet påfølgende dag.

 

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til velforeningen om et og annet send oss en mail til kulsaasvelforening@gmail.com

 

 

Styret Kolsås Velforening   29. april 2022ÅRETS DUGNAD 2021 
KOLSÅS! ! !

 

Da var det nok en gang klart for en felles dugnads-innsats.

Årets dag er mandag 10. mai fra kl 18:00

Raking, rydding, trimming av våre felles hekker, plukking av søppel og ikke minst for en hyggelig prat.

 

Vi minner om at myndighetenes gjeldende retningslinjer for Korona-pandemien skal følges.  

 

Noen konkrete oppgaver:

 • Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen, trenger 3-4 pers. til dette.
 • Rydde område bak Kulsås Amfi. Opp mot masta og bålplassen, og videre over mot utsiktspunktet mot Kolsåsen.

Søppel fra dette område kastes i konteiner utenfor Amfi.

 

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i konteiner/Traktorhenger. Settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.  Henger fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.

 

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor konteiner. Husk å kildesortere så mye som mulig.

 

 Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Konteiner/Traktorhengeren blir hentet påfølgende dag.

 

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til velforeningen om et og annet send oss en mail til kulsaasvelforening@gmail.com

 

Mvh   Styret Kolsås Velforening Trondheim, 29. april 2021

ÅRETS DUGNAD 2020, PÅ KOLSÅS! 
                                      

Da var det nok en gang klart for en felles dugnads-innsats.

Årets dag er torsdag 26. mai fra kl 17:00

Raking, rydding, trimming av våre felles hekker, plukking av søppel og ikke minst for en hyggelig prat.

 

Vi minner om at myndighetenes gjeldende retningslinjer for Korona-pandemien skal følges. En rivelengde er å anbefale.

Noen konkrete oppgaver:

 • Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen, trenger 3-4 pers. til dette.
 • Flere av stier som leder ut til marka trenger litt kvisting

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i traktorhenger. Henger settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.  Henger fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.


Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor tilhenger. Husk å kildesortere så mye som mulig.


Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Traktorhengeren blir hentet påfølgende dag.

 

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til velforeningen om et og annet send oss en mail til kulsaasvelforening@gmail.com

 

Mvh

Styret Kolsås Velforening Trondheim, 29. april 2020
Kolsås Gård - Kontaktinformasjon
Kolsås Gård - Riggplan
ÅRETS DUGNAD 2019, PÅ KOLSÅS! ! !
                                                       

Da var det nok en gang klart for en felles dugnadsinnsats.

Årets dag er tirsdag 7. mai fra kl 17:00  der vi samles i gatene og fellesarealene for å rydde frem sommeren - raking, rydding, trimming av våre felles hekker, plukking av søppel og ikke minst for en hyggelig prat.

 

Noen konkrete oppgaver det er ønskelig blir utført:

 • Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen, trenger 3-4 personer til dette.

Hageavfall skal i år som i fjor tømmes direkte i traktorhenger. Henger settes ut ved snuplass nedenfor Kulsås Terrasse.  Henger fylles kun med hageavfall og strøsand. Plastsekker med hageavfall MÅ TØMMES.

 

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor konteiner. Husk å kildesortere så mye som mulig.

 

 Eget privat søppel, for eksempel etter rydding av bod, må kjøres til gjenvinningsstasjonen av den enkelte.

 

Traktorhengeren blir hentet påfølgende dag.

 

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til velforeningen om et og annet send oss en mail til kulsaasvelforening@gmail.com

 

Mvh

Styret Kolsås Velforening Trondheim, 29. april 2019ÅRETS DUGNAD PÅ KOLSÅS! ! ! !
 

Da var det nok en gang klart for en felles dugnadsinnsats.

Årets dag er mandag 14. mai fra kl. 17:00 der vi samles i gatene og fellesarealene for å rydde fram sommeren - raking, rydding, trimming av våre felles hekker, plukking av søppel og ikke minst en hyggelig prat.

Noen konkrete oppgaver det er ønskelig blir utført:

- Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen, trenger 3-4 personer til dette.

Hageavtall skal i år tømmes direkte i kontaineren som settes ut ved snuplassen nedenfor Kulsås Terrasse. Kontaineren fylles kun med hageavfall og strøsand. Eventuelle plastsekker tømmes.

Restavfall legges i gjennomsiktige sekker og plasseres utenfor kontaineren. Privat avfall (av alle arter) leveres på Heggstadmoen for egen regning.

Husk å kilesortere mest mulig. Søppelet hentes dagen etter!

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til Velforeningen om et og annet, er vi enkle å nå på: kulsaasvelforening@gmail.com

Spørsmål eller kommentarer til Velforeningen om et og annet, er vi enkle å nå på: kulsaasvelforening@gmail.com

Mvh
Styret Kolsås Velforening
Trondheim, 19. april 2018

 

Parkering langs Kolsåslia og på snuplassen nedenfor Sameiet Kulsås Terrasse

Parkering langs Kolsåslia og på snuplassen nedenfor Sameiet Kulsås Terrasse

Vi henstiller alle beboere om å respektere gjeldende regler for parkering av biler, dette generelt, men spesielt langs Kolsåslia og på nevnte snuplass. Vi gjør oppmerksom på at parkering nedenfor postkassestativet utgjør en stor fare for de som kommer ned langs gang og sykkelstien. De som kommer ut fra Kulsås Terrasse med bil, får en begrenset sikt når det står parkerte biler ved postkassestativet.  Bruk av rundkjøring til permanent parkeringsplass er derfor å fraråde. Vi må oppfordre besøkende til å parkere på den siden av snuplassen som er lengst unna postkassestativene.

Så pass litt på, vi har ingen å miste.   

 

Vennlig hilsen

Styret i Kolsås velforening. ÅRETS DUGNAD PÅ KOLSÅS! ! ! !
 

Da var det nok en gang klart for en felles dugnadsinnsats.

Årets dag er tirsdag 3. mai fra kl 17:00 der vi samles i gatene og fellesarealene for å rydde fram sommeren - raking, rydding, trimming av våre felles hekker, plukking av søppel og ikke minst en hyggelig prat

Noen konkrete oppgaver det er ønskelig blir utført:

 •  Rydding/rake/gjødsle område rundt fotballbanen, trenger 3-4 personer til dette.

Søppelsekkene som fylles med avfall fra fellesarealene samles som vanlig i klynger i de ulike gatene. Husk å kildesortere så mye som mulig. Traktor kommer senere på kvelden for å kjøre bort søppelet.

PS! Dersom du har spørsmål eller kommentarer til Velforeningen om et og annet, er vi enkle å nå på: kulsaasvelforening@gmail.com

 

Mvh

Styret Kolsås Velforening

Trondheim, 12. april 2016

Levert av  
mangadexmangadex