I 2003 ble store områder skilt ut fra Kulsås gård og kjøpt av Kulsås Utbyggingselskap AS. Etableringa av kommunalteknisk infrastruktur og VA ble utført i 2003/2004. Bygging av boliger startet i 2004, og holdt på til 2012.

Kulsås Velforening ble stiftet 15. januar 2005.
Vedtektene ble første gang vedtatt på konstituert generalforsamling 19. september 2006. Er endret flere ganger senere.

Den siste (12.) ordinære generalforsamling ble avholdt 22. mars 2018

Organisasjonsnummer: 990 595 151

Regnskapsfører: Folde Regnskap og Rådgivning AS

Vi er 219 boenheter fordelt på: 
- 69 enheter i rekkehus/tomannsboliger
- 38 eneboliger
- 112 leiligheter fordelt på 3 borettslag (Kløvertunet 1 Borettslag, Solskinnstoppen og Lægdgrinda) og 2 sameier (Kulsås Terrasse, Kulsås Amfi)

Medlemskontingent siste endring fra årsmøtet 17. mars 2016:

Rekkehus/tomannsboliger: 2.828,-
Eneboliger: 3.703,-

Kulsås Terrasse/Brattreinflata (2,4,6) (34 enheter): 51.850- / Per enhet 1.525,-
Kulså Amfi/Kolsåslia 25A-N (13 enheter): 21.216,- /Per enhet 1.632,-
Solskinnstoppen/Kolsåslia (1,3) (14 enheter): 8.738,- / Per enhet 624,-
Lægdrinda (9,11,13) (35 enheter): 13.718,- / Per enhet 392,-
Kløvertunet 1 Borettslag (Låvekra 2-32) (16 enheter): 45.254,- / Per enhet 2.828,-

Samlet årlig innbetaling av medlemskontingent: 475.325,-

Levert av  
mangadexmangadex