Styrets sammensetning per 2022

Leder: Leif Håkon Jenssen (valgt for 2 år i 2021)
Nestleder: Stein Hakvåg (valgt for 2 år i 2021)
Styremedlem: Nils Tapio (valgt for 2 år i 2022)
Styremedlem: Erlend Meder (valgt for 2 år i 2022)
Varamedlem: Kjetil Sundt (valgt for 1 år i 2022)

For å kontakte styret fyll ut kontaktskjema, eller send epost til velforeningens epostadresse kulsaasvelforening@gmail.com.

Styrets mandat

 

Se §10 i velforeningens vedtekter under "Filarkiv/Lenker".

Levert av  
mangadexmangadex